P. J. Welinder

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
P j welinder.jpg
P. J. Welinder, född 1886, död 1934 i tuberkulos. Aktiv i IWW, SAC, SAf.

Som utvandrad svensk-amerikan hade Welinder varit verksam inom IWW (Industrial Workers of the World, grundat 1905 i Chicago. Welinder var en period tillförordnad generalsekreterare för IWW.

Welinder återvände till Sverige och bosatte sig i Göteborg. År 1929 ledde han en utbrytning ur SAC och grundade Syndikalistiska Arbetarefederationen (SAf) och blev chefredaktör för dess tidning Arbetare-kuriren. En bidragande orsak till utbrytningen var att Welinder ville driva frågan om arbetstidsförkortning, efter inspiration från tiden i IWW. De som var tongivande inom SAC på 1920-talet, med Frans Severin i spetsen, motsatte sig att driva frågan om arbetstidsförkortning. Men andra saker spelade också roll för utbrytningen.

1938, fyra år efter Welinders död, återförenades SAf och SAC.

Skrifter

 • I.W.W., dess mål, medel och taktik, 32 sidor, 1918
 • "Den amerikanska syndikalismen", ur Syndikalisten, 1926
 • Arbetslösheten och sextimmarsdagen. Ett svar till Frans Severin, 1927
 • Fattigdom och folkökning, 1928
 • Plundrandets vetenskap. Lekmannastudier i socialekonomi, 1929
 • Mooney-Billings tragedien. Offentliga dokument i målet, samlade och översatta, 1930
 • Medlen och målet. En analys av organisationsformerna, 1931
 • Svälten, dess orsaker och dess avskaffande, 1931
 • Ett aktionsprogram. Den Syndikalistiska arbetare-federationens grundidé, 1932
 • Till byggnadsindustriens arbetare. En paroll till kamp mot lönenedpressning och arbetslöshet, 1933
 • Idéernas materiella betingelser. Den nya dualismen, 1933

saxat från SAC´s hemsida.